Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?

Każdy budynek musi być właściwie zaizolowany termicznie, by ograniczyć możliwe straty ciepła oraz wyposażony w urządzenie, które pozwoli na dostarczenie energii potrzebnej do utrzymania w pomieszczeniach temperatury gwarantującej osiągnięcie komfortu termicznego. Korzystanie z tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii przez spalanie węglowodorów takich jak węgiel czy drewno powoduje znaczne emisje gazów cieplarnianych, a także przyczynia się do zanieczyszczania powietrza, uwalniając substancje toksyczne i pyły zawieszone. 

Ekologiczną alternatywą dla takich rozwiązań okaże się powietrzna lub gruntowa pompa ciepła. W Poznaniu urządzenia tego rodzaju są dostępne w ofercie firmy INSIDE. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie pracują i sprawdźmy, jakie mają zalety.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię zgromadzoną w naturalny sposób w otoczeniu, a następnie wykorzystuje ją do ogrzania wody znajdującej się w instalacji centralnego ogrzewania albo powietrza wprowadzanego do budynku przez system wentylacyjny. Jest to możliwe dzięki użyciu odpowiedniego czynnika, a więc substancji, która ma dużą pojemność cieplną i przewodność termiczną, a także stosunkowo niską temperaturę parowania, przez co szybko będzie zmieniała stan skupienia na lotny. Przepływając przez wymiennik gruntowy lub powietrzny, będzie się ona ogrzewała i zmieniała w gaz, a później zostanie sprężona i użyta do oddania nagromadzonego ciepła, co sprawi, że ponownie stanie się cieczą.

Jakie są zalety pomp ciepła?

Pompy ciepła do swego działania potrzebują stosunkowo niewielkiej ilości energii elektrycznej, w zależności od swego współczynnika COP. Ich praca nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń, a do właściwego funkcjonowania nie wymagają one żadnych ingerencji ze strony użytkownika. Co ważne, można z nich korzystać również przy niskich temperaturach.