Wentylacja

Coraz częściej wentylację grawitacyjną zastępuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Obok pytania jaki rekuperator, pojawia się również pytanie: jaki system kanałów wentylacyjnych wybrać?

 

W nowym budynku nie ma zazwyczaj problemu ze znalezieniem miejsca na rekuperator i z rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych do pomieszczeń. Oczywiście jeśli wentylacja była wcześniej zaplanowana.

 

Trudności pojawią się jeśli inwestor nie planował wentylacji mechanicznej i w ostatniej chwili budowy zmienił decyzję; lub przy modernizacji, gdzie wentylację grawitacyjną zastępujemy mechaniczną z odzyskiem ciepła. W takich sytuacjach pomóc może nowy system kanałów wentylacyjnych Viessmann.

 

 

System wentylacyjny

 

Decydując się na kanały wentylacyjne Viessmann nie tylko instalator zyskuje. Również użytkownik instalacji zyska na jej codziennej eksploatacji:

  • brak przenoszenia się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami przez kanały wentylacyjne;
  • czyste powietrze – kanały posiadają własności antystatyczne, antybakteryjne i można je łatwo czyścic;
  • oszczędność przestrzeni oraz brak mało estetycznych obudów kanałów wzdłuż sufitów w pomieszczeniach;
  • rury nigdy nie będą korodowały.

W połączeniu z płaskim rekuperatorem Vitovent 300-C, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła możne całkowicie zniknąć z widoku.